Over ons

Over ons

Tjeenz, kwaliteit sinds 2013

MISSIE

”Tjeenz biedt een kans op verandering (op sociaal, relationeel en maatschappelijk terrein)  door letterlijk en figuurlijk ‘beweging’ als middel in te zetten.”

VISIE

Tjeenz wil laagdrempelig ervarend leren programma’s aanbieden in de vorm van tochten, trainingen en ambulante begeleiding en een actief woonprogramma voor jongeren uit Friesland, Drenthe en Groningen.  Daarnaast willen wij in de verre toekomst ons werkgebied uit breiden naar andere provincies in Nederland.

Ons kernaanbod is gericht op het aanbieden van tochten en een woonprogramma door middel van een uiterst actief en intensief programma – individueel, met leeftijdsgenoten of met ouder(s) – leren jongeren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben voor het leven van alledag. Op een confronterende manier krijgen ze inzicht in hun eigen gedrag, hun krachten en beperkingen. Door gebruik te maken van ‘empowerment’ leren ze gebruik te maken van hun krachten. Door toepassing van de methodiek ‘Ervarend Leren’ doen jongeren ervaringen op, die hen een reëler inzicht geven in hun eigen mogelijkheden.

Van daaruit kunnen ze nieuwe perspectieven ontwikkelen die haalbaar zijn en leiden tot zelfbepaling en zelfhandhaving op sociaal, relationeel en maatschappelijk terrein. Tjeenz verzorgt de overdracht met bestaande of nog op te starten hulpverlening. Daarnaast bieden wij ook ambulante begeleiding voor en na een tocht om zo contact te behouden en geleerde ervaringen te bestendigen in het leven van onze cliënten.

Speerpunten Tjeenz:
Persoonlijke aandacht: Contact maken, luisteren, laagdrempelig en beschikbaar zijn.
Betrouwbaar: Doen wat je zegt, en zeggen wat je doet.
Veilig en georganiseerd: Voor activiteiten gecertificeerd zijn en onderhouden (SIE). Deskundig personeel inzetten, op de hoogte blijven van nieuwste ontwikkelingen. Zorg dragen voor de emotionele veiligheid. Gecertificeerd zijn volgens de HKZ normen.

Wie zijn wij?

De trainers van Tjeenz, Ramon van Mierlo en Tim de Waard, hebben samen meer dan 40 jaar ervaring in het werken met groepen vanuit de methodieken van de groepsdynamica, Ervarend Leren, NLP, oplossingsgericht werken en systemisch werken. Inmiddels 20 jaar geleden zijn zij begonnen bij Bijzonder Jeugdwerk Drenthe (nu: Yorneo) en zijn zij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Ervarend Leren.

De laatste jaren hebben Ramon en Tim zich binnen het Ervarend Leren verder gespecialiseerd op het gebied van outdoor trainingen. Beide zijn zij in het bezit van het instructeursdiploma van de Hanzehogeschool (hogere outdoor management). Door dit diploma zijn Ramon en Tim Europees erkende outdoor hoofdinstructeurs.