Over ons

Over ons

Tjeenz, kwaliteit sinds 2013

Missie

Tjeenz biedt een kans op verandering (op sociaal, relationeel en maatschappelijk terrein)  door letterlijk en figuurlijk ‘beweging’ als middel in te zetten.  

Visie  

Tjeenz wil laagdrempelig ervarend leren programma’s aanbieden in de vorm van Ervarend Leren Tochten, trainingen, ambulante begeleiding en een woon/ verblijfslocatie voor jongeren uit Friesland, Drenthe en Groningen. Daarnaast willen wij in de verre toekomst ons werkgebied uit breiden naar andere provincies in Nederland.

Door aan de ene kant als Tjeenz te voldoen aan de eisen van Sport Institute Europe ( SIE), waardoor we een europees erkend buitensport bedrijf zijn, en aan de andere kant te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals ze binnen iso 9001:2015 zijn geformuleerd, ontstaat een unieke combinatie om ervarend leren trajecten volledig in eigen hand aan te bieden.

Ons aanbod is gericht op het aanbieden van Ervarend Leren tochten door middel van een uiterst actief en intensief programma – individueel, met leeftijdsgenoten of met ouder(s) – leren jongeren  verschillende vaardigheden die ze nodig hebben voor het leven van alledag. Op een confronterende manier krijgen ze inzicht in hun eigen gedrag, hun krachten en beperkingen. Door gebruik te maken van ‘empowerment’ leren ze gebruik te maken van hun krachten. Door toepassing van de methodiek ‘Ervarend Leren’ (zie reader) doen jongeren ervaringen op, die hen een reëler inzicht geven in hun eigen mogelijkheden. 

Van daaruit kunnen ze nieuwe perspectieven ontwikkelen die haalbaar zijn en leiden tot zelfbepaling en zelfhandhaving op sociaal, relationeel en maatschappelijk terrein. Tjeenz verzorgt de overdracht met bestaande of nog op te starten hulpverlening.

Daarnaast bieden wij (ook) ambulante begeleiding zowel voor en als na een tocht om zo contact te behouden en geleerde ervaringen van de tocht te bestendigen in het leven van onze cliënten. 

De woon/ verblijfslocatie van Tjeenz wonen bied voor jongens die mee zijn geweest op een ervarend leren tocht  een woontraject. Per jongere wordt gekeken welke vorm van begeleiding aansluit en hoe deze jongere na het wonen weer verder kan. Terug naar huis, (begeleid) op kamers of naar een woonvorm met langdurige vormen van begeleiding. Dit het woontraject varieert van een korte periode uit huis tot twee jaar wonen bij Tjeenz .,

Zo ontstaat een totaal traject van tocht , wonen en ambulante begeleiding die een jongere kan doorlopen bij Tjeenz. De jongerencoach kan gedurende het hele traject het vaste aanspreekpunt blijven voor de jongere, het systeem eromheen en de plaatser.

Speerpunten

  • Persoonlijke aandacht: Contact maken, luisteren, laagdrempelig en beschikbaar zijn.
  • Betrouwbaar: Doen wat je zegt, en zeggen wat je doet.
  • Veilig en georganiseerd : Voor activiteiten gecertificeerd zijn en onderhouden (SIE). Deskundig personeel inzetten, op de hoogte blijven van nieuwste ontwikkelingen. Zorg dragen voor de emotionele veiligheid. Gecertificeerd zijn volgens de HKZ normen.
  • Innovatief: Focus op verbeteren van kwaliteit. Anders denken en doen dan traditionele hulpverleningstrajecten.
  • Oplossingsgericht: Op zoek naar de kwaliteiten van cliënten: ‘Stop met wat niet werkt, Doe meer van wat wel werkt.’

Wie zijn wij?

De trainers van Tjeenz, Ramon van Mierlo en Tim de Waard, hebben samen meer dan 40 jaar ervaring in het werken met groepen vanuit de methodieken van de groepsdynamica, Ervarend Leren, NLP, oplossingsgericht werken en systemisch werken. Inmiddels 20 jaar geleden zijn zij begonnen bij Bijzonder Jeugdwerk Drenthe (nu: Yorneo) en zijn zij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Ervarend Leren.

De laatste jaren hebben Ramon en Tim zich binnen het Ervarend Leren verder gespecialiseerd op het gebied van outdoor trainingen. Beide zijn zij in het bezit van het instructeursdiploma van de Hanzehogeschool (hogere outdoor management). Door dit diploma zijn Ramon en Tim Europees erkende outdoor hoofdinstructeurs.