Het groepsprogramma is voor jongeren van 15 t/m 23 jaar. Deze leeftijdsgrens is gesteld rekening houdend met de leeftijd/ ontwikkelingsfase waar de jongeren zich in bevinden en het beroep dat gedaan wordt op de jongeren tijdens het programma. Denk aan zelfstandigheid, inzicht, vermogen van zelfreflectie etc… In overleg worden uitzonderingen gemaakt.

Jonger dan 14 jaar zijn fysiek en geestelijk nog niet ver genoeg en bevinden zich in een andere ontwikkelingsfase die niet aansluit bij ons programma. Ouder dan 23 jaar dan wordt het leeftijdsverschil erg groot. In deze bijzondere gevallen kan er in overleg een traject op maat afgestemd worden.

We zijn veel in beweging en lopen met een rugzak vol bepakking door bergachtig terrein. Wij stellen geen eisen aan conditie, maar ernstige blessures, lichamelijke beperkingen of handicap kunnen ervoor zorgen dat het niet haalbaar is om aan een groepstraject deel te nemen.

Wanneer je last hebt van psychotische klachten, ernstige trauma’s of psychische klachten (bijvoorbeeld suïcidale klachten) kun je niet deelnemen aan een groepstraject bij Tjeenz.

Ten aanzien van verslavingsproblematiek zullen we eerst in overleg gaan om te bepalen in welke mate de verslaving een belemmering vormt om deel te kunnen nemen aan een traject van Tjeenz.

Tijdens het programma ben je zelf verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van jouw medicatie. Trainers van Tjeenz dienen geen medicatie toe. De trainers kunnen je wel helpen herinneren aan het gebruik van jouw medicatie.