1) Tijdens het programma ben je niet onder invloed en/of in het bezit van alcohol of drugs.

2) Op het moment van aanvang en tijdens het programma ben je niet in het bezit van telefoon en/of andere apparatuur. (Tijdens het gedeelte van het programma in Nederland bestaat de mogelijkheid telefoons etc. in te leveren. Bij vertrek naar het buitenland kan dit niet. Laat je telefoon thuis)

3) Op het moment van aanvang en tijdens het programma in het buitenland ben je niet in het bezit van contant geld, bankpassen of credit cards.

4) Tijdens het programma zijn de trainers van Tjeenz verantwoordelijk voor jou veiligheid en die van de groep in de breedste zin van het woord en nemen in het kader daarvan de eindbeslissing.

5) Wanneer wij constateren dat jij je niet kunt of wilt houden aan deze regels en afspraken zijn wij genoodzaakt om jouw programma met onmiddellijke ingang stop te zetten. Alle betrokkenen, inclusief je ouders, worden direct door ons op de hoogte gesteld.

Op bovengenoemde regels en afspraken is het Nederlands recht van toepassing.