Missie en Visie

Missie

Tjeenz biedt een kans op verandering (op sociaal, relationeel en maatschappelijk terrein)  door letterlijk en figuurlijk ‘beweging’ als middel in te zetten.

Visie

Tjeenz wil laagdrempelig ervarend leren programma’s aanbieden in de vorm van tochten, trainingen en ambulante begeleiding en (beschermd wonen) voor jongeren uit Friesland, Drenthe en Groningen. Met in de toekomst de ambitie om binnen de scope ook beschermd wonen te gaan bieden. Daarnaast willen wij in de verre toekomst ons werkgebied uit breiden naar andere provincies in Nederland.

Door aan de ene kant als Tjeenz te voldoen aan de eisen van Sport Institute Europe ( SIE), waardoor we een Europees erkend buitensport bedrijf zijn, en aan de andere kant te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals ze binnen HKZ Kleine Organisaties zijn geformuleerd, ontstaat een unieke combinatie om ervarend leren trajecten volledig in eigen hand aan te bieden.

Ons kernaanbod is gericht op het aanbieden van tochten door middel van een uiterst actief en intensief programma – individueel, met leeftijdsgenoten of met ouder(s) – leren jongeren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben voor het leven van alledag. Op een confronterende manier krijgen ze inzicht in hun eigen gedrag, hun krachten en beperkingen. Door gebruik te maken van ‘empowerment’ leren ze gebruik te maken van hun krachten. Door toepassing van de methodiek ‘Ervarend Leren’ (zie reader) doen jongeren ervaringen op, die hen een reëler inzicht geven in hun eigen mogelijkheden.

Van daaruit kunnen ze nieuwe perspectieven ontwikkelen die haalbaar zijn en leiden tot zelfbepaling en zelfhandhaving op sociaal, relationeel en maatschappelijk terrein. Tjeenz verzorgt de overdracht met bestaande of nog op te starten hulpverlening. Daarnaast bieden wij ook ambulante begeleiding voor en na een tocht om zo contact te behouden en geleerde ervaringen te bestendigen in het leven van onze cliënten.

In 2019 willen wij gaan uitbreiden door ook beschermd wonen aan te gaan bieden aan onze doelgroep. Dit omdat wij merken dat een het onze cliënten vaak ontbreekt aan een geschikte woonplek .

Speerpunten Tjeenz:
Persoonlijke aandacht: Contact maken, luisteren, laagdrempelig en beschikbaar zijn.
Betrouwbaar: Doen wat je zegt, en zeggen wat je doet.
Veilig en georganiseerd: Voor activiteiten gecertificeerd zijn en onderhouden (SIE). Deskundig personeel inzetten, op de hoogte blijven van nieuwste ontwikkelingen. Zorg dragen voor de emotionele veiligheid. Gecertificeerd zijn volgens de HKZ normen.